Flickering Lights


Verket Flickering Lights, 2016, är en tvåkanalig rumslig filminstallation, med leranimationer, sidenlätta tyger och ljud. Ljudbearbetning är gjord av Simon Wimmer.

Verkets huvudperson Björkmätaren är ett av skolboksexemplen kring evolutionen som evolverade till att bli svarta när de omgivande trädstammarna blev sotiga av miljöförstöringen i den tidiga industrialismen. Björkmätaren, eller Biston betularia som Carl von Linné kallade den lilla fjärilen när han beskrev den 1758, hade fram till mitten av 1800-talet ljusa vingar med små mörka markeringar som gjorde den kamouflerad när den vilade på t ex. en ljus björkstam. Enstaka svarta mutanter var lättindentifierade mot ljusa björkstammar, men när stammarna färgades mörka av sot från fabrikernas skorstenar gynnades plötsligt de mörka individerna, och de ljusare fjärilarna försvann stegvis från populationen. När fabrikernas rök blev renare under 1900-talet återfick björkstammarna sin vita färg, och proportionen av svarta björkmätare minskade återigen. Idag är det svårt att hitta svarta björkmätare i många områden där de var helt dominerande för några decennier sedan.

”Precis som i en animation så utgörs evolutionen av små förändringar som i ett händelseförlopp bildar rörelse. Genom att undersöka små transformationer i den föränderliga, sedimenterade, leran söker jag förståelse av naturens tillstånd.

Måtten kretsar kring ett vibrerande ljus, de svärmar kring en ljuslåga som också kan förtära de spröda kropparna. De fungerar också som en metafor för vår egen civilisation, på irrjakt efter mer konsumtion , som irrbloss jagande sin egen svans, på jakt efter bekräftelse. Exemplet kring Björkmätarna utgör en berättelse kring människans påverkan, men också naturens förmåga att både återhämta och att anpassa sig till nya förutsättningar. ”

                               
  © Moa Lönn 2020