Skapande skola,
Animera LeraDriver sedan 2013 frilans pedagogiska projekt i skolor och i olika samarbeten. Projekten har drivits i samarbete med Uppsala Konstmuseum och Evolutionsmuseum i Uppsala. Sedan augusti 2017 har jag flyttat till Södra Sandby utanför Lund och startar upp verksamheten i Skåne.

Gör leranimationprojekt med olika teman – allt ifrån klimatanimationer, filmer om skolors värdegrund eller bokstäver. Animationen som uttrycksmedel stimulerar barnens berättande, gestaltande och fyller också flera viktiga delar i läroplanen för grundskolan. I läroplanen för grundskolan 2011 ska eleverna i ämnet svenska kunna förstå och uttrycka sig med andra medier än det skrivna ordet. Inom bildämnet ska eleven få ett verktyg för filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns. Animation är ett inspirerande och kreativt sätt att uppfylla delar av detta mål.

Bland uppdragsgivarna i Skapande skola projekt har sedan 2013 genomförts i samarbete med : Uppsala Kommun, Bålsta kommun, Heby kommun,Ystad kommun, Lomma kommun, Burlöv kommun, Malmö kommun och Hörby kommun.
 
På min vimeoprofil finns animationer från olika projekt: ︎

                                                     


 

                        

                                       

                         


                                      

  © Moa Lönn 2022