Danmarks förskola


Blomman, boet och berget
Gestaltningsuppdrag för Uppsala kommun, 2018

Moa Lönn har med bakgrund av förskolans inriktning mot naturvetenskap skapat tre verk som utgår från Linnés sätt att dela in världen i tre riken- Växtriket, Djurriket och Stenriket.

Skulpturerna kan vara med i barnens eget undersökande och kategoriserade av naturen.Tre skulpturer inbjuder till lek och synliggörande av årstidernas växlingar. De tar fasta på barnets lust att samla och förstå omvärlden.

Skulpturerna heter Berget, Blomman och Boet. De är interaktiva och ger plats åt lek och fantasi. Stenar, snäckor, ägg, blommor och grenar från naturen lyfts fram genom konsten och tillåts förändras under tidens gång och årstidernas växlingar.Verken är gjorda i gjutjärn på Alunda gjuteri med ett småskaligt och hållbart perspektiv, då de gjuter och återanvänder järn.

Verken är installerad på förskolans gård och följer restriktioner för lekplatsföremål, med fallhöjd och säkerhetsrekommendationer.
Film om Getsaltningsprojektet på Danmarks Förskola.

Offentlig konst på landsbygden from Stewen Quigley on Vimeo.  © Moa Lönn 2023