BIO:


Moa Lönn är född 1979, uppvuxen i Kalmar, och verksam som konstnär i Södra Sandby utanför Lund. Hon tog en Master of Fine Art på Konstfacks keramik- och glaslinje 2009. Moa Lönn arbetar som konstnär, i konstpedagogiska projekt samt med offentliga gestaltningsuppdrag och som curator i olika utställningsprojekt. Hon har under 2019 haft ett arbetsresidens på Ifö Center och erhöll 2023 två-årigt arbetstipendium från Konstnärsnänden. Hon är verksam inom curatorsgruppen  S L A M och medlem i Skulptörförbundet, Konsthantverkscentrum, KRO och KC- Syd. 

Moa Lönn arbetar med en kombination av keramik och leranimation där betraktaren bjuds in till berättelsen kring leran bortom de brända objekten. Genom det tidsmässiga rörelseberättandet och de tredimensionella skulpturerna öppnas en ny dimension inom keramikfältet. I sin praktik undersöker Moa Lönn frågor kring klimathot, livets bräcklighet och vårt ansvar. Projekten tar fasta på vardagens mänskliga tillstånd samt de ständigt pågående naturliga och sociala processer som omger och uppfyller oss.

Ladda ner CVPhoto by Tina Stridfeldt

Alla fotografier på detta uppslag är tagna av Tina Stridfeldt feb 2022.

Links:

www.slamworks.se


www.ifocenter.com

Photo by Tina Stridfeldt


Photo (c) Tina Stridfeldt
 

Moa Lönn
+46 (0) 735 17 50 60

lonnmoa@gmail.com

︎

Photo by Tina Stridfeldt

Photo by Tina Stridfeldt

Photo by Tina Stridfeldt  © Moa Lönn 2023