Hybridis och Symbiosis


Hybridis och Symbiosis
Gestaltningsuppdrag för Örebro kommun, monterad dec 2021. Invigs 2022.

Moa Lönns konstverk för förskolorna Beckasinen och Fiskgjusen kopplar ihop
Ormesta/Oset med det förflutna och framtiden. Verken tar fasta på områdets lokala historia som uppdämd odlingsmark, via militärområde och soptipp, till rekreations- och naturskyddsområde. Beckasinen och Fiskgjusen får varsin skulptur, med namnen Symbiosis och Hybridis. De finns på skolornas gårdar och fungerar som förbindelselänk eller övergångsobjekt, till barns förhållande till naturen.

De är gjutna i brons,  i samma storlek som ett barn (85 cm) och står på gräsmattan. De är hybridfigurer - naturgestalter som svepts samman av olika organismer och material. Beståndsdelarna har sammanfogats och bildar två nya väsen, de är både växt och varelse. Symbiosis och Hybridis för tankarna till människans påverkan på, men också vårt samspel med, och beroende av, naturen. Gestaltningen handlar om förändring, om mutanter och föroreningar, men också om förening och naturens förmåga att anpassa sig till omgivningen.

Gestalternas former och mutationer ger ringar på vattnet. Vi kan inspireras av hur vi formas som människor med olika utseenden, variationer och förmågor. Möjligheter finns för lekar med iscensättningar och upptäckande av olika roller i relation till varelsen och till varandra. Skulpturerna är med som väsen/vättar eller maskotar som skapar identitet för de båda förskolorna. Det finns också möjligheter för barnen att i händerna lämna blommor, pinnar eller fjädrar. På detta sätt agerar verken som en votivplats för barnens undersökningar av närmiljön, samtidigt som leken är ständigt närvarande.


  © Moa Lönn 2023