Passage


Keramisk skulptur och animation

Verken som visas i utställningen Passage har vuxit fram under Moa Lönns residensvistelse på Ifö Center under 2019. Arbetet reflekterar över den passage i tiden som är just nu - när fabriken lagt ner och ny verksamhet tar plats i lokaler som alldeles nyligen producerade kraftfulla keramiska isolatorer.

”Genom att besöka lämningarna av den gamla kaolingruvan på Ivön där leran bröts och få ta del av de historiska fragmenten och spåren i naturen av mänsklig aktivitet så påverkades mitt konstnärliga arbete. Ett av de första föremål som möter besökaren i Iföverkens Industrimuseum är en 2500 år gammal gravurna. Jag förbryllas över länken till de tidigare generationer som format leran just på den här platsen och att det pågått i så många generationer. Att bruket fanns innan bygden präglar relationen till människorna som verkat och levt här.

I strandkanten vid Ivösjön finner jag keramiskt skrot; proppar, mosaikdelar, söndersmälta glasyrlavarester och tegelrör som kanske tillhört ett ugnsbygge. En sorts arkeologiska fynd från en epok som alldeles nyss tagit slut.

Tiden som spänner från den gamla urnan till nutidens landfill och postindustriella bygd. Samtidigt finns nutiden som granne i en digital-robotiserad fabrik som tillverkar 1500 toaletter om dagen. Robotar som sparar mänskliga kroppar men också övertar mänskliga arbeten. Mitt intresse för platsen har väckts - mänsklig aktivitet och verksamhet - en passage av tid. “
  © Moa Lönn 2023