Pending Perceptions

I det nya verket Pending Perceptions, som är en keramisk vägginstallation, riktar Moa Lönn fokus mot seendets varseblivning.

Vad vi ser och väljer att inte se. Hur förändringar i samhället stegvis och glidande blir en del av den vardagliga upplevelsen, och hur vi som människor gradvis väljer att sluta se eller möta blickar. Verket visades i Stockholm på Barklund och company april 2017.

 


  © Moa Lönn 2023