Reconstruction SiteI utställningen ”Reconstruction Site” , 2014, undersöker Moa Lönn platser hon tidigare bebott. Lägenheter, hus och bostäder rekonstrueras till tredimensionella modeller ur konstnärens eget minne. Genom att varsamt fingra upp leran och bygga rummen där hon befunnit sig finns möjlighet att återblicka och reflektera över hur vi blivit de vi är och hur vi formats av de platser där vi lever. Animationens berättande kretsar kring upplevelser och omständigheter som tagit plats i dessa rum.

Inbjudan:
I galleri 1 i mars bjöd konstnären in publiken till möjligheten att rekonstruera de rum och lägenheter som de själva bott i. Genom samtal med konstnären och med dina minnen som grund bygger Moa Lönn i lera upp en modell av din tidigare bostad. Besökarnas återberättade och rekonstruerade boplatser kommer att ingå i projektet ”Reconstruction Site.” Under utställningsperioden fylls rummet med människors tidigare bostäder och hem. Arbetet pågår under galleriets öppettider.

I januari 2015 köptes delar från utställningen “Reconstruction Site” in av Uppsala Konstmuseum. Verket Lacrimosa,  720 Nobel Drive och Still Life Still Born ingår i museets samlingar.

Verket Lacrimosa hämtar sin titel från latinets ” Att gråta”  och består av 100 drejade svarta stengodsvaser. 
.  © Moa Lönn 2023