ShoalTakhängd keramisk installation , 2019

Att två bilder byter plats är den enklaste formen av animation. Glad/ledsen. Likt ett Janusansikte som ser in i framtiden och bakåt i tiden. Vilka har levt och verkat här? Hur känner vi inför de som nyss anlänt och snart ska komma? Tankar kring avfolkning, systemkollaps och oro inför framtiden. Generationer länkade i varandra. Ordet Shoal är engelska och har flera betydelser såsom sandrev, massa, stim, mängd, brus.

     
  © Moa Lönn 2023