Sorl och porl 


Gestaltningsuppdrag för Göteborg stadsdelsförvaltning monterad juni 2023, invigd sept 2023. Konstverk i samarbete med Karin Auran Frankenstein.


De två keramiska verken som monterats på väggarna i två av Brunnsboskolans trappor hämtar sin inspiration och från vattnet. Vattnet som symbol för liv och det som förenar hela världen och jordklotet med barnen i Brunnsbo. Vattnet som är livsviktigt för alla arters överlevnad. Vattnet som är fascinerande i hur det reser över land och tid.

Motivet knyter även an till namnet på platsen Brunnsbo, och brunnen som en mötesplats, symboliskt en kunskapskälla och en plats för att samla önskningar och förhoppningar.

I södra entrén gestaltas ett landskap med en stor rund form. En fullmåne eller himlakropp som samtidigt antar formen av en brunn. Formen består av figursågat kakel som omsluter droppformade reliefer gjorda i marmorerad lera. I brunnsvattnet glittrar mynt i guld och silver som barnen format i lera och ristat in sina önskningar i form av symboler och bilder. Produktionen av verket inleddes i februari 2023 med tre dagar av samskapande med lågstadieelever på Brunnsbokolan.

I norra entrén fortsätter gestaltningen och här strömmar vattnet ner i en önskefors. Forsen bär på berättelsen om att bäckar, åar sjöar och hav är sammanlänkade och genom vattnet är vi förenade oavsett var vi befinner oss i världen.

I forsen flödar stenar i marmorerad stengodslera likt slipade och oslipade ädelstenar. Inkavlat i leran finns även här elevernas önskningar i form av tecken, symboler och bilder.


Delar av verket skapades tillsammans med barnen på skolan och deras avtryck tar plats i den monumentala väggbilden och strömmar vidare ut i världen. Landskapet i form av det antracitfärgade berg och som löper längs båda trapporna knyter an till det verkliga landskapets berg som skolan har inpå husknuten.

Gestaltningarna knyter också an till de kakelmosaiker som finns på skolan, dels genom tekniken i keramik och mosaik men också i det strömmande flödet som präglar hela skolans område.  © Moa Lönn 2023