Glysar och 
Nutid, dutid, dåtid, nåtid


Gestaltningsuppdrag för Katrineholms kommun, Stensätterskolan, intstallerats okt 2023.

Ett barn närmar sig platsen. Här finns en molnformad marksten. Årets månader finns inskrivna i plattan. När barnet ställer sig på månaden som vi just nu befinner oss i, faller en skugga på en siffra. Genom barnets position visar kroppen tillsammans med solen vilken tid det är på dygnet. Soluret visar normaltid - så på sommaren får barnen lägga till en timme, så att solen visar rätt tid.

Barnet utgör solurets "gnomon" - en interaktiv visare som språkligt från grekiska betyder - den som vet, den som undersöker. Barnens position på skolan och i livet är just denna. Om de undersöker, är nyfikna, funderar och lär sig så kan de få vetskap.

I skulpturen finns många uppslag att undersöka vidare - jordklotets rörelse, solens upp och nedgång och årstidsväxlingar. Frågor och tankar väcks - Vad är tid? Hur uppfanns tideräkning? Hur påverkas vi av planeternas rörelse? Grundläggande i konstverket är att haka tag i denna upplevelse - att du påverkar och hur du lever i relation till jordklotet och din egen position.


 
Här kan du bläddra i den pedagogiska bok som produserats tillsammans med verket. Varje klass får varsin för att kunna läsa om projektets idéer och tillverkning. Som talismaner eller kraftpunkter kan skolans elever söka upp sin favorit, och tanka lite energi intill. Metallen blir nött och blanka av barnens fingrar och klättrande. Kanske glimmrar vissa objekt mer än andra. Objekten bli "inbakade" i det verk som är vår nutid, som tidsmarkör och visar vad barnen upplever som trygga föremål i vår samtid. Betongen är målad i skiftande regnbågsfärger, som ett prisma, en regnbågsklimp. Stensätterskolans helt egna magiska stenar.Titeln Glysa

Glysar kommer från en lokal plats i Katrineholm, Glysas Grav men också från verbet - att glysa. Att titta nyfiket men också att glänsa att lysa. Glysarna fungerar som trygghetspunkter där elever och personal kan stanna till och tanka trygghet och en stunds energi. Här har medskapandeprocessen varit central - eleverna skapade reliefer tillsammans med konstnären. Vad de ville göra uppstår i processen. Det blev hjärtan, en fotbolls sula, kramen av bästa vännen, en hund, pizzafigur och många fler. Det blev så många former att vi kunde göra ett verk inomhus till matsalen, med keramikreliefer.  © Moa Lönn 2023