Taximus


Gestaltningsuppdrag för Mönsterås kommun, monterad och invgd aug 2023.

Moa Lönns skulptur “Taximus” som i sig själv är ett identitetsskapande konstverk i form av en skulptur i brons placerad på en sockel på skolgården. Den välkomnar och vaktar platsen. Gestalten är en kombination av flera olika arter som är förekommande i området kring skolan.


-Jag är fågel, fisk och mittemellan
snabbt simmar jag fram i vattnet
flyger kvickt och lätt som en citronfjäril

min hud ser ut som bark och gör att jag kan kamouflera mig
som ett träd är jag rotad på platsen.
Mina ögon spejar vaket i natten
det är lodjuret som har lånat mig sina öron de är känsliga och vaksamma på ljuden runtomkring.

Jag har mjuka ludna tassar men jag kan fälla ut mina klor om det behövs.

Jag finns hos er och spanar  håller koll på vad som händer vakar så allt går bra att allt flyter på. 


"Taximus" är en hybrid - en fantasivarelse som består av fjällen från öringen, citronfjärilsvingar, öron från lodjuret, fötter från en padda och trädens bark. “Taximus” vaktar och skyddar platsen och förkroppsligar barnens relation till närområdet. Likt ett övergångsobjekt markerar maskoten en relationen till Emån, skogen, ängarna och hagarna som omger Fliseryd.


Taximus kan också förmedla tankar kring att vara juste mot naturen, att leva i samspel både med och i naturen men också i kompisrelationer och i klassen.


Skulpturen lockar till utvidgade pedagogiska projekt på skolan. Vilka arter består den av? Vad är en hybrid? Vad vet vi om dessa? Vilka förmågor har denna varelse? Kanske kan den hjälpa oss att förstå oss själva, och våra egna olika förmågor, eller utmaningar? Här finns flera möjligheter att hitta på och fantisera om figuren. Kanske har den medhjälpare? En familj? Vad är bakgrunden till dess uppkomst? Elever och pedagoger kan arbeta vidare i många olika ämnen, både med skrivande och i bildämnet.  © Moa Lönn 2023