Tinted Grid

 

För Rotundan i Kalmar har Moa Lönn byggt en installation tillägnad kvällsflanörerna. Om dagen syns keramiska skulpturer, hängande objekt och vävda tygsjok. När skymningen faller framträder animationer med skeenden som löser upp, deformerar och ger ytterligare dimensioner. Moa Lönn har använt film och objekt som skapar en kalejdoskopisk diorama i den åttkantiga byggnaden. Genom ett intuitivt görande och lekfullt laborerande med film, ljus, skuggor och objekt görs en gestaltning som förändras från dag till natt.På plats finns berg- och dalbanorna “Lemon Squeezy” och “Purple Pain”. Installationen hämtar sin inspiration från ett brädspel men här är frågan vem som håller ordning på reglerna, eller om det ens finns några regler? I rummet finns också janusansiktet - en tredimensionell smiley som både möjligen hånler eller grimaserar. Janus har förmåga att se både bakåt och framåt i tiden. Här finns kopplingar till de mytiska Nornorna som väver människornas öden. Kanske är nystanen hämtade från Ariadnes tråd som ledde Teseus ut ur labyrinten?


“Jag tänker att vi också kan se rummet som en kraftstation - kanske kan vi hämta energi och näring kring de processer som vi inte alltid är medvetna om. Både inom oss och ute i världen. Naturens förmåga att ständigt skapa nya vägar - nya rotsystem och modifieringar i omgivningen. Anpassningar är en grundläggande process i naturen. Likt evolution är animation uppbyggd av gradvisa förändringar över tid. Här bryts former sönder och deformeras, men kan återuppstå och börja växa igen. Som en pendelrörelse innefattar lerans kraftfält rörelser där det gror, spirar och spricker upp. Det sipprar ut möjligheter att göra annorlunda. Leken, konsten och spelen är en väg ut för att generera nya tankar och lösningar. “    

  © Moa Lönn 2023