Vista Points

 

UTSTÄLLNING KONSTHANTVERKARNA
OKTOBER 2022


I oktober visar Moa Lönn animation, skulptur och väv i en separatutställning på Konsthantverkarna. De senaste åren har hon varit verksam på Ifö Center, där hon har ateljé i ett framväxande kulturcentrum i postindustriella lokaler i nordöstra Skåne. . Utställningens verk relaterar till platsens förflutna, med fynd av lerkrukor som är 2500 år gamla, till kaolinbrottet, fabrikens storhetstid och nedstängning. De övergripande samhälleliga strukturerna är en klangbotten för tematiken till utställningen.  Moa Lönn arbetar med rutnät och konstruktioner där byggen växer fram,konstrueras och rasar samman. Nya möjligheter uppstår och förändrar det rådande tillståndet. Verken har också formen av ett torn - möjligen ett Babels torn där människorna till slut inte längre kan samarbeta och förstå varandra. Mänskliga återupprepningar och pendelrörelser i historien och inför framtiden.

 


-“Konceptet hämtar energi/näring från naturens förmåga att ständigt skapa nya vägar - nya rotsystem och modifieringar i omgivningen. Anpassningar är en grundläggande process i naturen. Likt evolution är animation uppbyggd av gradvisa förändringar över tid. Här bryts former sönder och deformeras, men kan återuppstå och börja växa igen. Tematiken kring utställningsformen som en kraftstation mynnar ut från arbetet på Ifö Center. I realtid förändras denna postindustri till ett kulturcentrum och nya möjligheter uppstår. En storskalig anpassning som också vårt samhälle behöver göra. Att verka på en sådan plats ger också energi. “

    

  © Moa Lönn 2023