Sorl och porl 


Gestaltningsuppdrag för Göteborg stadsdelsförvaltning monterad juni 2023, invigd sept 2023. Konstverk i samarbete med Karin Auran Frankenstein.


De två keramiska verken som monterats på väggarna i två av Brunnsboskolans trappor hämtar sin inspiration och från vattnet. Vattnet som symbol för liv och det som förenar hela världen och jordklotet med barnen i Brunnsbo. Vattnet som är livsviktigt för alla arters överlevnad. Vattnet som är fascinerande i hur det reser över land och tid.

Motivet knyter även an till namnet på platsen Brunnsbo, och brunnen som en mötesplats, symboliskt en kunskapskälla och en plats för att samla önskningar och förhoppningar.

I södra entrén gestaltas ett landskap med en stor rund form. En fullmåne eller himlakropp som samtidigt antar formen av en brunn. Formen består av figursågat kakel som omsluter droppformade reliefer gjorda i marmorerad lera. I brunnsvattnet glittrar mynt i guld och silver som barnen format i lera och ristat in sina önskningar i form av symboler och bilder. Produktionen av verket inleddes i februari 2023 med tre dagar av samskapande med lågstadieelever på Brunnsbokolan.

I norra entrén fortsätter gestaltningen och här strömmar vattnet ner i en önskefors. Forsen bär på berättelsen om att bäckar, åar sjöar och hav är sammanlänkade och genom vattnet är vi förenade oavsett var vi befinner oss i världen.

I forsen flödar stenar i marmorerad stengodslera likt slipade och oslipade ädelstenar. Inkavlat i leran finns även här elevernas önskningar i form av tecken, symboler och bilder.


Delar av verket skapades tillsammans med barnen på skolan och deras avtryck tar plats i den monumentala väggbilden och strömmar vidare ut i världen. Landskapet i form av det antracitfärgade berg och som löper längs båda trapporna knyter an till det verkliga landskapets berg som skolan har inpå husknuten.

Gestaltningarna knyter också an till de kakelmosaiker som finns på skolan, dels genom tekniken i keramik och mosaik men också i det strömmande flödet som präglar hela skolans område.

Taximus


Gestaltningsuppdrag för Mönsterås kommun, monterad och invgd aug 2023.

Moa Lönns skulptur “Taximus” som i sig själv är ett identitetsskapande konstverk i form av en skulptur i brons placerad på en sockel på skolgården. Den välkomnar och vaktar platsen. Gestalten är en kombination av flera olika arter som är förekommande i området kring skolan.


-Jag är fågel, fisk och mittemellan
snabbt simmar jag fram i vattnet
flyger kvickt och lätt som en citronfjäril

min hud ser ut som bark och gör att jag kan kamouflera mig
som ett träd är jag rotad på platsen.
Mina ögon spejar vaket i natten
det är lodjuret som har lånat mig sina öron de är känsliga och vaksamma på ljuden runtomkring.

Jag har mjuka ludna tassar men jag kan fälla ut mina klor om det behövs.

Jag finns hos er och spanar  håller koll på vad som händer vakar så allt går bra att allt flyter på. 


"Taximus" är en hybrid - en fantasivarelse som består av fjällen från öringen, citronfjärilsvingar, öron från lodjuret, fötter från en padda och trädens bark. “Taximus” vaktar och skyddar platsen och förkroppsligar barnens relation till närområdet. Likt ett övergångsobjekt markerar maskoten en relationen till Emån, skogen, ängarna och hagarna som omger Fliseryd.


Taximus kan också förmedla tankar kring att vara juste mot naturen, att leva i samspel både med och i naturen men också i kompisrelationer och i klassen.


Skulpturen lockar till utvidgade pedagogiska projekt på skolan. Vilka arter består den av? Vad är en hybrid? Vad vet vi om dessa? Vilka förmågor har denna varelse? Kanske kan den hjälpa oss att förstå oss själva, och våra egna olika förmågor, eller utmaningar? Här finns flera möjligheter att hitta på och fantisera om figuren. Kanske har den medhjälpare? En familj? Vad är bakgrunden till dess uppkomst? Elever och pedagoger kan arbeta vidare i många olika ämnen, både med skrivande och i bildämnet.

Glysar och 
Nutid, dutid, dåtid, nåtid


Gestaltningsuppdrag för Katrineholms kommun, Stensätterskolan, intstallerats okt 2023.

Ett barn närmar sig platsen. Här finns en molnformad marksten. Årets månader finns inskrivna i plattan. När barnet ställer sig på månaden som vi just nu befinner oss i, faller en skugga på en siffra. Genom barnets position visar kroppen tillsammans med solen vilken tid det är på dygnet. Soluret visar normaltid - så på sommaren får barnen lägga till en timme, så att solen visar rätt tid.

Barnet utgör solurets "gnomon" - en interaktiv visare som språkligt från grekiska betyder - den som vet, den som undersöker. Barnens position på skolan och i livet är just denna. Om de undersöker, är nyfikna, funderar och lär sig så kan de få vetskap.

I skulpturen finns många uppslag att undersöka vidare - jordklotets rörelse, solens upp och nedgång och årstidsväxlingar. Frågor och tankar väcks - Vad är tid? Hur uppfanns tideräkning? Hur påverkas vi av planeternas rörelse? Grundläggande i konstverket är att haka tag i denna upplevelse - att du påverkar och hur du lever i relation till jordklotet och din egen position.


 
Här kan du bläddra i den pedagogiska bok som produserats tillsammans med verket. Varje klass får varsin för att kunna läsa om projektets idéer och tillverkning. Som talismaner eller kraftpunkter kan skolans elever söka upp sin favorit, och tanka lite energi intill. Metallen blir nött och blanka av barnens fingrar och klättrande. Kanske glimmrar vissa objekt mer än andra. Objekten bli "inbakade" i det verk som är vår nutid, som tidsmarkör och visar vad barnen upplever som trygga föremål i vår samtid. Betongen är målad i skiftande regnbågsfärger, som ett prisma, en regnbågsklimp. Stensätterskolans helt egna magiska stenar.Titeln Glysa

Glysar kommer från en lokal plats i Katrineholm, Glysas Grav men också från verbet - att glysa. Att titta nyfiket men också att glänsa att lysa. Glysarna fungerar som trygghetspunkter där elever och personal kan stanna till och tanka trygghet och en stunds energi. Här har medskapandeprocessen varit central - eleverna skapade reliefer tillsammans med konstnären. Vad de ville göra uppstår i processen. Det blev hjärtan, en fotbolls sula, kramen av bästa vännen, en hund, pizzafigur och många fler. Det blev så många former att vi kunde göra ett verk inomhus till matsalen, med keramikreliefer.

Vista Points

 

UTSTÄLLNING KONSTHANTVERKARNA
OKTOBER 2022


I oktober visar Moa Lönn animation, skulptur och väv i en separatutställning på Konsthantverkarna. De senaste åren har hon varit verksam på Ifö Center, där hon har ateljé i ett framväxande kulturcentrum i postindustriella lokaler i nordöstra Skåne. . Utställningens verk relaterar till platsens förflutna, med fynd av lerkrukor som är 2500 år gamla, till kaolinbrottet, fabrikens storhetstid och nedstängning. De övergripande samhälleliga strukturerna är en klangbotten för tematiken till utställningen.  Moa Lönn arbetar med rutnät och konstruktioner där byggen växer fram,konstrueras och rasar samman. Nya möjligheter uppstår och förändrar det rådande tillståndet. Verken har också formen av ett torn - möjligen ett Babels torn där människorna till slut inte längre kan samarbeta och förstå varandra. Mänskliga återupprepningar och pendelrörelser i historien och inför framtiden.

 


-“Konceptet hämtar energi/näring från naturens förmåga att ständigt skapa nya vägar - nya rotsystem och modifieringar i omgivningen. Anpassningar är en grundläggande process i naturen. Likt evolution är animation uppbyggd av gradvisa förändringar över tid. Här bryts former sönder och deformeras, men kan återuppstå och börja växa igen. Tematiken kring utställningsformen som en kraftstation mynnar ut från arbetet på Ifö Center. I realtid förändras denna postindustri till ett kulturcentrum och nya möjligheter uppstår. En storskalig anpassning som också vårt samhälle behöver göra. Att verka på en sådan plats ger också energi. “

    


Skulptur


  © Moa Lönn 2023