Hybridis och Symbiosis


Hybridis och Symbiosis
Gestaltningsuppdrag för Örebro kommun, monterad dec 2021. Invigs 2022.

Moa Lönns konstverk för förskolorna Beckasinen och Fiskgjusen kopplar ihop
Ormesta/Oset med det förflutna och framtiden. Verken tar fasta på områdets lokala historia som uppdämd odlingsmark, via militärområde och soptipp, till rekreations- och naturskyddsområde. Beckasinen och Fiskgjusen får varsin skulptur, med namnen Symbiosis och Hybridis. De finns på skolornas gårdar och fungerar som förbindelselänk eller övergångsobjekt, till barns förhållande till naturen.

De är gjutna i brons,  i samma storlek som ett barn (85 cm) och står på gräsmattan. De är hybridfigurer - naturgestalter som svepts samman av olika organismer och material. Beståndsdelarna har sammanfogats och bildar två nya väsen, de är både växt och varelse. Symbiosis och Hybridis för tankarna till människans påverkan på, men också vårt samspel med, och beroende av, naturen. Gestaltningen handlar om förändring, om mutanter och föroreningar, men också om förening och naturens förmåga att anpassa sig till omgivningen.

Gestalternas former och mutationer ger ringar på vattnet. Vi kan inspireras av hur vi formas som människor med olika utseenden, variationer och förmågor. Möjligheter finns för lekar med iscensättningar och upptäckande av olika roller i relation till varelsen och till varandra. Skulpturerna är med som väsen/vättar eller maskotar som skapar identitet för de båda förskolorna. Det finns också möjligheter för barnen att i händerna lämna blommor, pinnar eller fjädrar. På detta sätt agerar verken som en votivplats för barnens undersökningar av närmiljön, samtidigt som leken är ständigt närvarande.

Astroblem

 
Serien med belysta skulpturer lånar sina namn från rymdkroppars nedslagningsplatser på jordklotet. “Astroblem är det geologiska spår som återstår efter en mycket gammal nedslagskrater som orsakats av en utomjordisk projektil – en meteorit eller komet“ (Wikipedia) Serien berör himlakropparnas konstellationer och kollisioner.

Formerna relaterar till materia som befinner sig långt borta i rymden och Moa Lönn föreställer sig himlakroppars rörelse, omloppsbana och själva nedslaget på jorden. Hon plockar ner dem på jorden och formar de skulpturala objekten av svart lera från marken. De knyter an till rymdstoftet - samma stoff som vi själva består av. Objekten är klusterformade sfärska former som skulpterar ljuset. De består av evigt upprepade prickar och öppningar som låter ljuset sippra fram. Den svarta leran skapar ihåligheter och tomrum som molnformationer och svarta hål där ytan också krackelerar och spricker. 
    Regnbågens förskola, LjungbyVar är Undine? 

Gestaltninguppdrag för Ljungby kommun.  Installerades på Förskolan Regnbågen Augusti 2021.


Projektet består av både inomhus gestaltning samt utomhus med tema: Vatten och lokal muntlig berättartradition.  Belysning integrerad i aluminiumskulpturerna inomhus. 

UTOMHUS:
Titel: Var är Undine?
Material:
Betong infärgad och bemålad
Mått Höjd: under 60 cm
Längd 140 cm Bredd 100 cm LED integrerade aluminiumskulpturer som skolan kan styra via app.

”En våg, rutschkana, moln eller snäcka har landat på platsen. En svängd rörelse skapar en sittyta eller en form att gömma sig bakom. Hör du havets brus där inne?

”Lugnt pulserande runda former vilar på skolans gård. Välkomnande på morgonen. Vaktandes platsen under skymningen. Är det daggdroppar ? Stor igenkänning och identitet för platsen. De här finns inte någon annanstans. Kan de vara pärlor från snäckans inre ? En pärla blir till genom ett sandkorn som rullar runt inne i en mussla. Ett misstag en svårighet vänds till något vackert och skimrande”.


Regnbågens förskola


Gestaltninguppdrag för Ljungby kommun. Gestaltningen genomförs under 2020. Installerades på Förskolan Regnbågen Augusti 2021.


Projektet består av både inomhus gestaltning samt utomhus med tema: Vatten och lokal muntlig berättartradition.   

INOMHUS KERAMISK RELIEF - Material: Stengods och porslin monterad på MDF.
Titel: Allting Flyter

Möjlighet för barnen att känna på ytan och materialet. Material: Porslin/ Stengods .
Monteras med gipsplugg och skruv. Vissa mindre element limmas direkt på gipsvägg.

”På väggen vid entrén till matsalen gestaltas vattnets olika fysiska former.
Här finns också känslan av mikrokosmos. Varje vattendroppe räknas och vi kan få en skymt av vattnets oändlighet och möjlighet att skapa liv.”
Passage


Keramisk skulptur och animation

Verken som visas i utställningen Passage har vuxit fram under Moa Lönns residensvistelse på Ifö Center under 2019. Arbetet reflekterar över den passage i tiden som är just nu - när fabriken lagt ner och ny verksamhet tar plats i lokaler som alldeles nyligen producerade kraftfulla keramiska isolatorer.

”Genom att besöka lämningarna av den gamla kaolingruvan på Ivön där leran bröts och få ta del av de historiska fragmenten och spåren i naturen av mänsklig aktivitet så påverkades mitt konstnärliga arbete. Ett av de första föremål som möter besökaren i Iföverkens Industrimuseum är en 2500 år gammal gravurna. Jag förbryllas över länken till de tidigare generationer som format leran just på den här platsen och att det pågått i så många generationer. Att bruket fanns innan bygden präglar relationen till människorna som verkat och levt här.

I strandkanten vid Ivösjön finner jag keramiskt skrot; proppar, mosaikdelar, söndersmälta glasyrlavarester och tegelrör som kanske tillhört ett ugnsbygge. En sorts arkeologiska fynd från en epok som alldeles nyss tagit slut.

Tiden som spänner från den gamla urnan till nutidens landfill och postindustriella bygd. Samtidigt finns nutiden som granne i en digital-robotiserad fabrik som tillverkar 1500 toaletter om dagen. Robotar som sparar mänskliga kroppar men också övertar mänskliga arbeten. Mitt intresse för platsen har väckts - mänsklig aktivitet och verksamhet - en passage av tid. “
  © Moa Lönn 2021