ShoalTakhängd keramisk installation , 2019

Att två bilder byter plats är den enklaste formen av animation. Glad/ledsen. Likt ett Janusansikte som ser in i framtiden och bakåt i tiden. Vilka har levt och verkat här? Hur känner vi inför de som nyss anlänt och snart ska komma? Tankar kring avfolkning, systemkollaps och oro inför framtiden. Generationer länkade i varandra. Ordet Shoal är engelska och har flera betydelser såsom sandrev, massa, stim, mängd, brus.

     


Danmarks förskola


Blomman, boet och berget
Gestaltningsuppdrag för Uppsala kommun, 2018

Moa Lönn har med bakgrund av förskolans inriktning mot naturvetenskap skapat tre verk som utgår från Linnés sätt att dela in världen i tre riken- Växtriket, Djurriket och Stenriket.

Skulpturerna kan vara med i barnens eget undersökande och kategoriserade av naturen.Tre skulpturer inbjuder till lek och synliggörande av årstidernas växlingar. De tar fasta på barnets lust att samla och förstå omvärlden.

Skulpturerna heter Berget, Blomman och Boet. De är interaktiva och ger plats åt lek och fantasi. Stenar, snäckor, ägg, blommor och grenar från naturen lyfts fram genom konsten och tillåts förändras under tidens gång och årstidernas växlingar.Verken är gjorda i gjutjärn på Alunda gjuteri med ett småskaligt och hållbart perspektiv, då de gjuter och återanvänder järn.

Verken är installerad på förskolans gård och följer restriktioner för lekplatsföremål, med fallhöjd och säkerhetsrekommendationer.


Scaffolding


Video 14 min stop motion-animation 2019


Betydelse  från Wikipedia.org: Scaffolding är ”…en tillfällig struktur som används för att stödja arbetskraft och material för att hjälpa till att bygga, underhålla och reparera byggnader, broar och alla andra konstgjorda konstruktioner.

Byggnadsställningar används ofta på plats för att få tillgång till höjder och områden som annars skulle vara svåra att komma till.”

Leran är kittet, bygget och strukturen. Formlig och oformlig massa. Möjligt att göra annorlunda. Skapa nya fundament och byggnationer.

Filmen har visats på Domkyrkoforum i Lund under hösten 2019, Sparbankshallen Ifö Center Exhibit och på Sydosten Kalmar Konstmuseum vinter 2019.
Passage


Keramisk skulptur och animation

Verken som visas i utställningen Passage har vuxit fram under Moa Lönns residensvistelse på Ifö Center under 2019. Arbetet reflekterar över den passage i tiden som är just nu - när fabriken lagt ner och ny verksamhet tar plats i lokaler som alldeles nyligen producerade kraftfulla keramiska isolatorer.

”Genom att besöka lämningarna av den gamla kaolingruvan på Ivön där leran bröts och få ta del av de historiska fragmenten och spåren i naturen av mänsklig aktivitet så påverkades mitt konstnärliga arbete. Ett av de första föremål som möter besökaren i Iföverkens Industrimuseum är en 2500 år gammal gravurna. Jag förbryllas över länken till de tidigare generationer som format leran just på den här platsen och att det pågått i så många generationer. Att bruket fanns innan bygden präglar relationen till människorna som verkat och levt här.

I strandkanten vid Ivösjön finner jag keramiskt skrot; proppar, mosaikdelar, söndersmälta glasyrlavarester och tegelrör som kanske tillhört ett ugnsbygge. En sorts arkeologiska fynd från en epok som alldeles nyss tagit slut.

Tiden som spänner från den gamla urnan till nutidens landfill och postindustriella bygd. Samtidigt finns nutiden som granne i en digital-robotiserad fabrik som tillverkar 1500 toaletter om dagen. Robotar som sparar mänskliga kroppar men också övertar mänskliga arbeten. Mitt intresse för platsen har väckts - mänsklig aktivitet och verksamhet - en passage av tid. “
  © Moa Lönn 2020